Faciliteter/lokalebooking

NygadeHuset rummer flere lokaler som kan lånes/lejes til forskellige formål, f.eks. møder, kurser, netværk, klubber mv. – dog ikke private fester.

For at booke lokaler skal du/I som brugere eller foreninger oprette Jer og booke gennem bookingsystemet Conventus

Se beskrivelsen af de enkelte lokaler i ofte stillede spørgsmål, nederst på siden eller i Conventus.

Vil du have dit arrangement på NygadeHusets hjemmeside? Så udfyld og returner dette ARRANGEMENTSSKEMA til os.

Ved lokalebooking gennem conventus skal foreningen være opmærksom på flg.: 

  • Efter at bookingønsket er afsendt gennem conventus, påhviler det foreningen selv at gå ind og tjekke inde i bookingen om datoerne er korrekte og som ønsket, også selvom man har modtaget en mail gennem systemet der siger at ens ønsker er godkendt.

Hvem kan låne og hvem kan leje? 
Ved kommercielle arrangementer opkræves der leje efter gældende takst.

NygadeHuset stiller ledige lokaler gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger til folkeoplysende aktiviteter og foreninger, der har et almennyttigt formål.

Enkeltpersoner, politiske foreninger og hobbyklubber låner ligeledes lokaler gratis, såfremt der er tale om ikke-kommercielle arrangementer.

For at være berettiget til gratis lån af lokaler skal foreningen/klubben være hjemmehørende i Aabenraa Kommune.

Kommunale institutioner med tilknytning til Aabenraa Kommune låner lokaler vederlagsfrit til enkeltstående møder. Brug af lokaler på faste dage udløser lokaleleje, eksempelvis til kurser og andre forløb.

Region og stat betaler leje jf. takstblad.

Regionale samt nationale sammenslutninger, foreninger og organisationer betaler ligeledes lokaleleje jævnfør takstblad.

Rengøring og aflevering
Lejede lokaler skal afleveres i samme stand, som de forefindes inden aktivitetens påbegyndelse. I modsat fald faktureres 275 kr. pr. time til dækning af udgifter til ekstra rengøring.

Når lokalet forlades, skal lys slukkes, varme skrues ned og døren lukkes. Såfremt I er de sidste gæster i NygadeHuset, gælder dette også for gang/toiletarealet på den etage, I benytter.

NB: Vi oplever stigende problemer med resourcespild, hvorfor vi desværre ser os nødsaget til at opkræve et gebyr på 150 kr. hvis lys/varme ikke slukkes/nedreguleres efter brug.

Sikkerhedsbestemmelser 
Alle gældende brandregler skal overholdes. Nødudgange må ikke være blokerede.

Ofte stillede spørgsmål

  • 1. klasse - Mødelokale
  • Skolestuen - Mødelokale
  • Skammekrogen - Mødelokale
  • Spiloppen - Koncertlokale
  • Filuren
  • AV-Udstyr og andet extra - Priser
Sidst opdateret 12.01.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Nygadehuset Nygade 23 A 6200 Aabenraa mail@nygadehuset.dk