Atelier

Nygade Atelier blev indviet i marts 2005. Foreningen Nygade Atelier har haft hovedansvaret for idéoplæg og fondsansøgninger, ligesom foreningen nu også fastlægger rammer og regler for brug af atelier´et.

Atelier´et er åbent for alle, der har brug for plads til at arbejde med maleri, tegning og skulptur. Desuden ønsker vi at opbygge et levende og aktivt fællesskab omkring det skabende arbejde med billeder og skuptur.

Fremover håber vi at kunne tilrettelægge workshops, kurser m.m., som kan være med til at opbygge et kreativt miljø i Aabenraa.

Kontaktperson Atelier

Foreningens kontaktpersoner er:
Brigitta Hansen
Telefon 41 60 33 61