Atelier

Nygade Atelier blev indviet i marts 2005. Foreningen Nygade Atelier har hovedansvaret for idéoplæg og fondsansøgninger, ligesom foreningen også fastlægger rammer og regler for brug af atelier´et.

Atelier´et er åbent for alle, der har brug for plads til at arbejde med maleri, tegning og skulptur. Desuden ønsker Atelier´et  at opbygge et levende og aktivt fællesskab omkring det skabende arbejde med billeder og skuptur.

Kontaktperson Atelier

Foreningens kontaktpersoner er:
Brigitta Hansen
Telefon 41 60 33 61