Studiekreds - På eventyr i det danske sprog og i den danske litteratur

Tidlige forstander ved Rødding Højskole Niels Holck og NygadeHuset inviterer til studiekreds om det danske sprog og den danske litteratur.

STUDIEKREDS
Arbejdet i studiekredsen vil være præget af et utraditionelt og legende forhold til litteraturen og det danske sprog - to vældige stofområder.

Vi vil komme ind på emner som den svære danske stavning, elektronisk sprog, de forbudte ord, de magiske talord, kommasætning, ordklasser og meget mere.

Og vi vil høre om Johan Herman Wessel, Vita Andersen, Ludvig Holberg, Inger Christensen, Poul Henningsen (PH), Karen Blixen og mange flere.

Vi danser en folkevise og klipper et digt.

Deltagerne er aktive i små grupper, og hver gang afsluttes med spørgsmål, ønsker og forslag.

Der er otte studiekredsformiddage, som løber over følgende mandage i efteråret 2020 kl. 10.00 – 11.30: 
26.10  -  02.11 – 09.11 – 16.11 – 23.11 – 30.11 – 07.12 -  14.12

Pris: 50 kr. for hele forløbet

Deltagerantal: Maks. ni personer.

Løbende tilmelding, indtil holdet er fyldt op. 


Medbring gerne selv drikkevarer og en kop til den medbragte kaffe eller the.