Hvorfor Makerspace?

Makerspace Aabenraa understøtter Aabenraa Kommunes strategi om digitalisering og teknologi og stiller lokaler, materialer, viden og teknologier til rådighed, så de unge og alle andre i kommunen kan være nysgerrige og lære om teknologi, design og naturfag.

”Hvis vi fremover skal have et samfund, der er båret af demokrati og ligeværd, mener vi, at det er nødvendigt med en massiv investering i digital dannelse på alle niveauer i uddannelsessystemet”, siger Ole Sejer Iversen, der er medlem af ekspertpanelet og professor på Center for Computational Thinking and Design på Aarhus Universitet. [Magisterbladet, 23. oktober 2019]

Børn og Kultur-forvaltningen i Aabenraa Kommune ved tog i 2019 en strategi for it og digitalisering, hvis hovedpunkter er, at digitale kompetencer er fundament og springbræt for børns læring.

Samtidig kan man se, at der er brug for at understøtte de unges faglighed og dannelse. Den innovative leg i Makerspace Aabenraa understøtter på bedste måde strategier, dannelse og fagene i grundskolen.

"Alle borgere skal have mulighed for at træffe et oplyst og kvalificeret tilvalg og fravalg af digital teknologi og besidde evnen til meningsfuldt at anvende digital teknologi. Den teknologiske udvikling påvirker måden, vi indretter hele vores samfund på og rammer meget bredere end uddannelsesverdenen. Derfor er der behov for en ny folkeoplysning, så vi sikrer, at alle borgere har mulighed for at leve meningsfulde, frie og gode liv i et digitaliseret samfund". [Dannelse i et digitaliseret samfund, rapport fra Dansk Magisterforening, oktober 2019].

VILLUM FONDEN

Villum Fonden har bevilliget 4,8 millioner kroner til etablering af to Makerspaces – et stationære og et mobilt - i Aabenraa.

MÅL MED PROJEKTET

  • Villum Fonden ønsker at understøtte dannelse til en digital verden hos alle børn og unge
  • Fonden støtter fra 2020 til 2022 projekt ”Makerspaces i Aabenraa Kommune – både stationært og mobilt” med 4.850.000 kroner
  • I projektet ”Makerspaces i Aabenraa Kommune – både stationært og mobilt” udvikles to makerspaces; et i NygadeHuset i Aabenraa og et mobilt makerspace, der skal tage ud til lokale skoler og dagtilbud
  • Midlerne skal understøtte digitale kompetencer hos børn, unge og øvrige brugere i kommunen
  • Børn og Kultur-forvaltningen i Aabenraa Kommune ved tog i 2019 en strategi for it og digitalisering (åbner i nyt vindue)
  • Dagtilbud er på vej med en it-og digitaliseringsstrategi
  • Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har allerede etableret et Mini-Makerspace på biblioteket på Haderslevvej
  • Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har et samarbejder med forskellige folkeskoler og tilbyder kodning og robotteknologi, hvilket vil fortsætte i forbindelse med projekt Makerspace
  • Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse ønsker at understøtte dannelse til en digital verden hos alle borgere i kommunen