Vilkår og praktisk info

Find vilkår og info om Makerspace NygadeHuset, Mobile og Haderslevvej herunder.

Makerspace NygadeHuset

Makerspace NygadeHuset er forbeholdt pilotskoler i skoletiden fra 8 til 16. Skolerne er: 10. Aabenraa, Aabenraa Friskole, Felsted Centralskole, Hellevad Børneunivers, Tinglev Skole og Hærvejsskolen.

Der er ikke bemanding alle dage. Bemanding ifølge aftale med Merete Barrit, projektleder, på 2339 1089 / mbha@aabenraa.dk

Det er muligt at låne grej fra Makerspace NygadeHuset. Kontakt Michael Beck, teknologi- og digitaliseringsformidler, på 6163 3473 / mwb@aabenraa.dk.

Det er gratis at benytte Makerspace Nygadehuset.

Makerspace Mobile

Ved booking af det mobile makerspace har I det i cirka fire uger. Indgår der i låneperioden ferie og helligdage, forlænges jeres lån med antal feriedage.

I forbindelse med booking af traileren, ønsker vi at supporterer jer i brugen af udstyr og hjælpe jer godt i gang. Supervison foregår den første hele dag I har booket taileren. Derfor vil vi i forbindelse med jeres booking kontakte jer.

Det mobile makerspace er forbeholdt pilotskoler i Makerspace-projekt.

Makerspace Haderslevvej

Booking online ikke muligt. Ønsker I at benytte eller besøge Makerspace Haderslevvej, kontakt Merete Barrit, projektleder, på 2339 1089 / mbha@aabenraa.dk

Det er muligt for alle skoler, institutioner og ungdomsuddannelser at forespørge om besøg i Makerspace Haderslevvej.