Booking af lokaler

Alle bookninger foregår igennem bookingsystemet Conventus. For at booke lokaler skal man derfor være oprettet i bookingsystemet Conventus.

Indhold

  Hvem kan låne? 

  NygadeHuset stiller ledige lokaler gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger til folkeoplysende aktiviteter og foreninger, der har et almennyttigt formål.

  Enkeltpersoner, politiske foreninger og hobbyklubber låner ligeledes lokaler gratis, såfremt der er tale om ikke-kommercielle arrangementer.

  Lokalerne må ikke bruges til private, kommercielle formål, familiefester og lignende.

  Rengøring og aflevering

  Bookede lokaler skal afleveres i samme stand, som de forefindes inden aktivitetens påbegyndelse. I modsat fald faktureres 275 kr. pr. time til dækning af udgifter til ekstra rengøring.

  Når lokalet forlades, skal lys være slukket, varmen skrues ned og døren lukkes. Såfremt I er de sidste brugere i NygadeHuset, gælder dette også for gang/toiletarealet på den etage, I benytter.

  NB: Vi oplever stigende problemer med ressourcespild, hvorfor vi desværre ser os nødsaget til at opkræve et gebyr på 150 kr. hvis lys/varme ikke slukkes/ned-reguleres efter brug.

  Booking

  Vejledning til booking i Conventus.